Z ARCHIWUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Elżbieta Gajowniczek PRL-owska sędzia do dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Gajowniczek Marek

Gajowniczek Krzysztof

Gajowniczek Wiesław

Gajowniczek Zbigniew