ZESPÓŁ DO SPRAW KOBIET Z PRZEWODNICZĄCĄ GAJOWNICZEK-PRUSZYŃSKĄ