KATARZYNA GAJOWNICZEK PRUSZYŃSKA

Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, którego ideę i pomysł ukradła, upolityczniła na postkomunistyczną, lewacką, prostacką szmirę, pełną wulgaryzmów i chamstwa co widać na wielu tu załączonych zdjęciach z aktywności organizacji z którymi jest związana personalnie lub ideowo.

DZIENNIKARSKIE ŚLEDZTWO

WIOSEK O WZNOWIENEI POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA ADWOKAT KATARZYNIE GAJOWNICZEK-PRUSZYŃSKIEJ WICEDZIEKAN ORA WARSZAWA Z UWAGII NA UZYSKANIE TEGO STOPNIA NA PODSTAWIE DOROBKU POWSTAŁEGO Z NARUSZENIEM DOBRYCH OBYCZAJÓW,  IGNORANCJI PRAWNEJ ORAZ BŁĘDÓW WYNIKŁYCH Z KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ WIKIPEDII JAKO ŹRÓDEŁ.

DZIENNIKARSKIE ŚLEDZTWO

ILE ZARABIAJĄ WŁADZE ORA WARSZAWA?

Kliknij tutaj, aby zobaczyć dokument

Oskarżam

I.

 1. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego;
 2. Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – adw. Mikołaja Pietrzaka;
 3. Byłego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu- adw. prof.dr hab. Macieja Gutowskiego;
 4. Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach adw. Romana Kusz
 5. Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu -adw. Mariana Jagielskiego;
 6. Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy-adw. Michała Bukowińskiego;

o zaniechanie przeciwdziałania, wbrew prawnym obowiązkom wynikającym odpowiednio z art. 48 ust. 1 i 3 oraz art. 59 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, nękaniu ze szczególnym okrucieństwem Adwokat z Warszawy, do czego dochodziło na zlecenie wrogo do niej nastawionej, wpływowej wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej i polegało na  bezprawnym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych i ich ukierunkowywaniu na postawienie  zarzutów, maksymalnym ograniczeniu prawa do obrony, stosowaniu przemocy instytucjonalnej, pomówieniach i oszczerstwach, stosowaniu przemocy psychicznej, co z uwagi na bezprecedensową skalę nasilenia bezprawnej opresji i działanie w zamiarze bezpośrednim stanowi pomocnictwo do zabójstwa powiązane z osiągnięciem skutku w postaci popełnienia przestępstwa stalkingu i zniesławienia tj. czynu z art. 18§ 3 k.k. w zw. z art. 148§ 1 k.k.(pomocnictwo do zabójstwa) w zb. z art.190a§ 1 k.k. (uporczywe nękanie), art. 212 § 1 k.k. (pomówienie);

II.

 1. Byłego Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie- adw. Krzysztofa Stępińskiego;
 2. Byłego Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie- adw. Łukasza Wiśniewskiego
 3. Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu- Adw. Aleksandra  Dziadek
 4. Zastępcę Rzecznika  Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Opolu- Adwokat Agnieszkę Staszków-Bularz
 5. Byłego Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w  Katowicach- adw. Marcina Nowaka
 6. Byłego Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Natalię Klima-Piotrowską
 7. Byłego Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu- adw. Cezarego Nowakowskiego
 8. Byłego Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu- adw. Piotra Ruszkiewicza
 9. Byłego Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy adw. Justynę Komowską
 10. Byłego zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy- adw. Izabelę Kosierb

o usiłowanie zabójstwa Pani Adwokat z Warszawy na zlecenie wpływowej, wrogo do niej nastawionej adw. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, poprzez jej nękanie ze szczególnym okrucieństwem wszczynanymi bezzasadnie, bezprawnie postępowaniami dyscyplinarnymi,  ukierunkowywanymi na postawienie  zarzutów, maksymalne ograniczenie prawa do obrony i stosowanie przemocy instytucjonalnej, kierowanie pomówień, oszczerstw, jak i stosowanie przemocy psychicznej, co z uwagi na bezprecedensową skalę nasilenia bezprawnej opresji oraz działanie w zamiarze bezpośrednim stanowiło usiłowanie do zabójstwa tj. czyn z art. 13§ 1 k.k. w zw. z art. 148§ 1 k.k. (usiłowanie zabójstwa) w zb. z art.190a§ 1 k.k. (uporczywe nękanie), art. 212 § 1 k.k. (pomówienie).

Czytaj cały akt oskarżenia >